onze eerste les aan onze wiki spaces

we hebben als eerste uitleg gekregen van Harm hoe alles werkt en wat we moeten doen op onze wikispaces. Daarna moesten we de deelthema's verdelen en informatie zoeken over je eigen deelthema. ik deed het van boeken en Dennis en Abdel gingen naar het OLC om daar informatie te zoeken. Thuis moesten we de deelthema's op onze wiki zetten.


ingevuld door tim